Blogg

Här kommer vi dela med oss av vår kunskap om konsultmarknaden och vad du som både konsult och inhyrande företag bör tänka på nästa gång ni ska ta in en konsult

Digitaliseringstrenden på konsultmarknaden

Publicerad: 2020-09-16

År 2015 hittades endast 25% (eller mindre) av alla konsulter via progressiva lösningar, digitala bemmaningsplattformar, enligt Ardent forskning. De allra flesta hittades på traditionella sätt, såsom via bemanningsföretag eller via konventionella rekryteringsmodeller. Även om världens totala konsultmarknad började uppleva en förskjutning vid den här tiden mot mer flexibelt och projektbaserat arbete så var det bara början på digitaliseringen.

Ardent Partners senaste forskning har upptäckt att användningen av on-demand och digital bemanningsteknologi har ökat nästan 300% under de senaste tre åren. Digitala bemanningsplattformar får dragkraft eftersom de gör det möjligt för företag att skaffa högkvalificerade konsulter samtidigt som de själva behåller kontrollen över processen. Under kommande år kommer vi säkerligen kunna se en platå för den traditionella bemanningsbranschen. En av de starkaste drivkrafterna i detta är Gig-ekonomin.

Idag, mer än någonsin tidigare, ges människor möjligheter att förändra hur de personligen uppfattar "arbete." I en rapport från BCG och Harvard Business School från 2018 skapades fyra kategorier, inklusive digitala nomader, tillfälliga experter (t.ex. en tillfällig konsult eller interim chef) och autonoma klickarbetare (till exempel att hitta sitt jobb på en crowdsourcing-plattform).

I allt högre grad utnyttjar tallangfulla individer digitala bemanningsnätverk för att få kontakt med blivande arbetsgivare. Det beror inte på att de behöver göra det för att hitta arbete, utan för att de föredrar frilansarbete och on- demand-jobb. Enligt samma rapport från BCG-Harvard Business School föredrar frilansare gig framför fasta anställningar med mer än 2:1. Rapporten citerar det faktum att frilansarbete erbjuder möjligheter till mer intressanta projekt och en bättre balans mellan privat och arbetsliv, vilket leder till en högre tillfredsställelse än hos kollegor som är anställda på heltid.

Av: Needl

Video: Hitta din nästa konsult

Publicerad: 2020-09-11

Av: Needl

Tre enkla och praktiska steg att tänka på i en arbetsintervju

Publicerad: 2020-09-08

Tre enkla och praktiska steg att tänka på i en arbetsintervju

När du har en planerad intervju finns det enkla saker du bör göra i förväg för att förbereda dig inför intervjun. I denna veckas insight sammanfattar vi tre praktiska tips på hur du enkelt förbereder dig på bästa sätt. Du får aldrig får en andra chans att göra ett första intryck, så att förbereda sig är alltid en god idé.

 

1. Se till att du kan ditt eget CV

All arbetslivserfarenhet eller kompetens som du har listat i ditt CV är troligt att du kommer få frågor på. Ditt CV är ofta allt som intervjuaren har att gå på för att lära känna dig i förväg och det är troligt att de kommer be dig förklara och utveckla dina färdigheter utifrån just CV. Även om det var länge sedan du var på en specifik arbetsplats så kan en duktig kandidat förklara tjänstens innebörd och vad hen lärde sig där på ca 1 min. Får du följdfrågor så har du redan innan intervjun förberett svar på dessa, det kan därför vara bra att faktiskt ha ett CV för dig själv där du har längre förklaringar för respektive tjänst. 

Att ha mer än en halv sida per erfarenhet i ditt CV är sällan en god idé. Välj ut huvudsakliga bedrifter och ansvarsområden för att sedan utveckla dem muntligt under själva intervjun. 


2. Öva in svar på de vanligaste intervjufrågorna

Om du inte vet vilka det är så finns det mängder av material på Google att få inspiration ifrån. Vissa frågor är det skönt att ha färdiga svar på så du slipper bli stressad på intervjun. Du borde alltid kunna svara på "Berätta om dig själv" och "Varför tror du att du skulle vara bra för det här jobbet?”. Arbetsgivaren vet det inte, så det är upp till dig att berätta. 

Gör inte helt färdiga svar, men ha en tydlig uppfattning om vad du vill säga. När du blir frågad vill du att ditt svar ska komma ut på ett naturligt sätt. Kom även ihåg att ta det lugnt och ta lite tid att tänka efter när det kommer frågor du inte var beredd på. 

 

3. Ta reda på information om företaget

 

Skriv ner alla frågor du kan komma på så att du kan ställa dem under intervjun. Det uppfattas alltid positivt att komma in på en intervju med genomtänkta frågor. Det visar att du ansträngt dig i dina förberedelser för intervjun. Ställ aldrig frågor bara för att ställa frågor. Intervjuaren kommer att se igenom det. Dina frågor bör vara genuina och relevanta ex. bör semester och pensionsavtal inte komma upp i första intervjun. Låt första intervjun handla om tjänsten och bolaget i fråga.


Av: Needl

Hyra in kompetens som del av det strategiska arbetet

Publicerad: 2020-09-01

Hyra in kompetens som del av det strategiska arbetet.Få företag har idag etablerade processer när de är i behov av extra bemanning och konsulter. I en undersökning gjord av Deloitte svarade 54% av rekryterande chefer att deras hantering av inhyrningar var inkonsekvent eller att det inte fanns någon etablerad process alls. Många förtag ser idag inhyrning av konsulter som återkommande transaktioner snarare än en del av ett strategiskt arbete.

Dessutom visade Deloittes undersökning att användning av konsulter kan förbättra organisatoriska resultat avsevärt. Detta är den verkliga anledningen till att dessa processer bör hanteras som en viktig del av företagens strategiska arbete. En välhanterad process gör det möjligt för en organisation att sätta rätt kompetens på den position där det är mest nödvändigt för att nå resultat för stunden.

Detta blir ännu mer relevant på en arbetsmarknad där trenden hos arbetskraften går ifrån traditionella anställningar till mer flexibla kontrakt.

Få tillfrågade chefer har etablerade processer för att hitta och hantera konsulter

Hur skulle du bedömma ditt företagets effektivitet i sourcing och hantering av alternativ arbetskraft?

Väletablerad process för att hantera och hitta konsulter
8%

Hittar och hanterar processen OK med rum för utveckling
38%

Hittar och hanterar processen inkonsekvent med varierande kvalité
23%

Liten eller ingen process för att hitta och hantera konsulter
23%

Av: Needl

Rekryterare har ofta bra insikt

Publicerad: 2020-08-24

Rekryterare har ofta bra insikter. Men för att verkligen förstå och locka den bästa kandidaten behöver vi också datadrivna insikter. LinkedIn:s rapport ”Inside the Mind of Today's Candidate” har gett oss en bra insight på området. Baserat på en undersökning med 14 000+ proffs från 28 länder undersöker det hur och varför kandidater letar efter jobb och vad de vill ha under processen. Den kombinerar data med vad vi vet om mänskligt beteende för att ge värdefulla insikter för smartare rekrytering.


Här följer tre av dessa insikter. Låt oss börja med den initiala kontakten, när du först når ut till en kandidat. De flesta kandidater känner sig smickrade av ditt första meddelande, och smicker är ett väl beprövat sätt att få inflytande vilket leder till att vi ofta får svar.

Men ju fler rekryterare som hör av sig desto mindre påverkade blir kandidater av smickret, vilket leder till den första upptäckten. 


1. Rekryterande chefer har betydligt högre chans att fånga uppmärksamhet i jämförelse med en rekryterare.

Om vi ser till psykologi är det rimligt. Människor följer ofta auktoritet. Kandidaterna upplever att anställande chefer – potentiellt deras framtida chefer - som mer auktoritära, så de är mer benägna att svara på de meddelandena. Det kan alltså vara värt att överväga vem på företaget det är som ska inleda kontakten med en kandidat.


2. Din företagshemsida är din största tillgång för att locka till dig kandidater.

När du är på kandidaternas radar blir ditt företags online-närvaro nyckeln till att väcka intresse. LinkedIn:s data visar att den plats kandidaterna söker efter information är din företagshemsida och det kan vara värt att ha den lättnavigerad och ha ett tydligt avsnitt om karriärmöjligheter.


3. Det hetaste ämnet för kandidater under intervjuer är rollens ansvarsområden.

Resultat i undersökningen visar att rollansvaret är mest top of mind för en kandidat under intervjun, så det är en bra idé att alltid täcka dem så ingående som möjligt. Kandidaterna vill naturligtvis förstå helheten av uppdraget innan de fattar ett beslut. Företagskultur och vision är också viktiga, så att förstå hur man formulerar dem på ett övertygande sätt bör också vara en prioritering.

Genom att ge kandidaterna den information de bryr sig mest om kan du ge dem en större känsla av förståelse för uppdraget

Testa att kontakta din nästa kandidat själv. Det finns ett antal åtgärder som ökar dina chanser att intressera kandidaten. Ett första steg kan vara att inleda kontakten med kandidaten själv. Hos needl.work kommer du direkt kontakt med 200 ekonomikonsulter.

Av: Needl