Hyra in kompetens som del av det strategiska arbetet

Publicerad: 2020-09-01

Hyra in kompetens som del av det strategiska arbetet.Få företag har idag etablerade processer när de är i behov av extra bemanning och konsulter. I en undersökning gjord av Deloitte svarade 54% av rekryterande chefer att deras hantering av inhyrningar var inkonsekvent eller att det inte fanns någon etablerad process alls. Många förtag ser idag inhyrning av konsulter som återkommande transaktioner snarare än en del av ett strategiskt arbete.

Dessutom visade Deloittes undersökning att användning av konsulter kan förbättra organisatoriska resultat avsevärt. Detta är den verkliga anledningen till att dessa processer bör hanteras som en viktig del av företagens strategiska arbete. En välhanterad process gör det möjligt för en organisation att sätta rätt kompetens på den position där det är mest nödvändigt för att nå resultat för stunden.

Detta blir ännu mer relevant på en arbetsmarknad där trenden hos arbetskraften går ifrån traditionella anställningar till mer flexibla kontrakt.

Få tillfrågade chefer har etablerade processer för att hitta och hantera konsulter

Hur skulle du bedömma ditt företagets effektivitet i sourcing och hantering av alternativ arbetskraft?

Väletablerad process för att hantera och hitta konsulter
8%

Hittar och hanterar processen OK med rum för utveckling
38%

Hittar och hanterar processen inkonsekvent med varierande kvalité
23%

Liten eller ingen process för att hitta och hantera konsulter
23%

Av: Needl