Skapa ett CV format efter sektor

Publicerad: 2021-06-01

Hur skriver du ett CV för din sektor?


Ditt CV utgör kärnan i varje ansökan du skickar in. Att skriva ett CV när man letar efter en ny roll kan vara en utmaning för även de mest erfarna yrkesverksamma. Det finns mycket debatt kring vad som är och inte är viktigt på ett CV, så det är inte konstigt att sökande ofta kämpar för att hitta rätt kombination av nyckelfärdigheter, kvalifikationer och erfarenhet att ta med i sitt CV.


Det finns många likheter mellan CV för olika sektorer, men även viktiga skillnader du bör tänka på. Nedan punkter är våra generella tips:

 

• Skräddarsy ditt CV - varje roll är unik och ditt CV bör återspegla det.

• Stavningskontroll och korrekturläsning - dubbelkontrollera ditt CV.

• Markera det som är viktigast - strukturera ditt CV så att de mest relevanta och senaste detaljerna listas först.


Men när det gäller att bygga ett enastående CV specifikt för din sektor, vad ska du då fokusera på och vilken struktur ska följas? Hur detaljerad eller specifik ska du vara när du lyfter fram en prestation eller tidigare erfarenhet?


CV Fox drivs av rekryteringsspecialister som är experter inom sina sektorer, de har kontakt med både arbetsgivare och yrkespersoner dagligen och är bäst lämpade att ge dig råd om vad som ska ingå i ett CV för att verkligen sticka ut - här är de bästa tipssen för att skriva ett vinnande CV din sektor.


Digital & E-handel

När du skriver ett CV för en position inom den digitala sektorn bör du fokusera starkt på dina prestationer. Inom digital sektor kan allt du gör spåras och mätas, därför är det viktigt att inkludera statistik och siffror för att bevisa det när du markerar en prestation på ditt CV.


Till exempel; UX-ändringarna som du gjorde på webbplatsens kassasida som minskade antalet klick dit totalt från 8 till 7 vilket ökade konverteringsfrekvensen med 12%. Detta genererade ytterligare 50 000 kr intäkter under de följande tre månaderna. När det gäller layout och struktur, för en teknisk roll föredras alltid tydlighet och enkelhet, men ett lite mer kreativt CV för en designroll kan vara mer lämpligt, tillsammans med en väl genomtänkt portfolio. Dela upp din portfolio i kategorier som varumärkesdesign, e-postdesign och 3D-design etc. för att komplettera ditt CV.


Marknadsföring

När det gäller marknadsföring rekommenderar vi yrkesverksamma att fokusera på sina viktigaste ansvarsområden och prestationer i ditt CV.


Din arbetserfarenhet ska följa en kort personlig profil högst upp i ditt CV. Se till att du använder specifika exempel i avsnittet om din erfarenhet. Dina listade prestationer kan kopplas direkt till olika aspekter av tidigare eller nuvarande roller som kampanjer etc. men också om du implementerade en ny verktygslåda eller webbplats eller hjälpte till att utveckla en teammedlem. Brister i CV är ofta uppenbara vid rekrytering till marknadsföringsroller, eftersom kommunikation är en så viktig del av marknadsföringen. Marknadsföringspersonal bör kunna marknadsföra sig bättre än någon annan kandidat på grund av deras rolls karaktär.


Finans

Inom ekonomin är kvalifikationer viktiga, varför en genomtänkt men ändå kortfattad objektiv sammanfattning bör användas för att lyfta fram de nyckelkvalifikationer och erfarenheter du har högst upp i ditt CV.


I erfarenhets- eller arbetsavsnittet i ditt CV, inkludera en kort företagsbeskrivning för att ge inblick i den affärsexponering du har haft. En översikt på toppnivå över de roller du har haft i kronologisk ordning bör inkluderas för att ge en inblick i storleken och typerna av företag du tidigare har arbetat för. Inkludera information som var kontoret finns, antalet personer i organisationen och företagsomsättning. När du beskriver dina färdigheter eller personliga prestationer i tidigare roller, se till att du backar upp det med statistik och siffror.

Många finansroller kräver en nivå av interaktion med operativa funktioner i ett företag, förmågan att effektivt kommunicera i din roll för att förmedla viktig information är avgörande. Att använda för mycket teknisk jargong i ditt CV kan faktiskt visa att du saknar förmågan att översätta vad du gör till vanlig svenska eller engelska.

 

Teknik & IT

När du skriver ett CV för en tekniskt baserad roll är det viktigt att fokusera på den inverkan du hade på en organisation och kvantifiera hur ditt inflytande hjälpte företaget. Till exempel, om du sparade dem pengar - hur mycket?


Till skillnad från vissa sektorer är teknisk jargong mycket viktig på ett IT-CV, eftersom det hjälper till att visa dina tekniska färdigheter. Se till att det är klart och lätt att förstå. Håll strukturen enkel, uppmärksamma dina prestationer och använd exempel för att lyfta fram dina viktigaste styrkor och bevisa värdet du har bidragit med.


Upphandling & Supply Chain

För inköp eller Supply Chain är det viktigt att markera omfattningen av de verksamheter du tidigare har arbetat med. Inkludera detaljer som antalet personer du har hanterat (förare och / eller lageroperatörer), antal släpvagnar, platsens storlek, antal pallplatser i lagret, antal SKU, antal leveranser per dag och storleken av den budget du arbetat med eller hanterat osv.


Dina prestationer när det gäller effektivitetsbesparingar och förbättringar bör kvantifieras när det är möjligt. Till exempel "Jag ökade medarbetarnas engagemang med 12% genom ett nytt kommunikationsprogram som ledde till en minskning av personalomsättningen med 16%." Det är också viktigt att ge information om din kunskap om specifika logistik-IT-system (t.ex. Red Prairie WMS, Paragon och GTS).


Försäljning

Det finns försäljningsroller i nästan alla branscher. På grund av detta finns det ofta olika nyckelkompetenser för de olika rollerna och företagen. I allmänhet är utbildning och försäljningsresultat särskilt viktiga och CV bör struktureras med utbildning högst upp inklusive alla A-nivåer och GCSE.


Försäljningsresultat backas upp av säljsiffror. Vilka var dina mål? Vad uppnådde du och vilka är dina viktigaste vinster? Välj kvantitativa över kvalitativa prestationer: uppnådde 150% av försäljningsmålet 2020 (målet var 1mSEK, uppnådde 1,5mSEK). Det är också viktigt att markera vad du har sålt och vem du har sålt till. Inkludera specifik kommersiell information i din arbetserfarenhet och inkludera dina viktiga vinster och vad du har uppnått i förhållande till dina mål.


HR

När man skriver ett CV för en HR-position ökar behovet av att kandidaten visar upp det faktum att de verkligen förstår affärsbehovet och HR-rollen. Om ett handlingssätt eller ett projekt du genomförde gjorde besparingar, ökade personalbehållning eller motivation, gör de resultaten konkreta. Till exempel: uppnådde 40% kostnadsbesparing och personalbehållning, träffade de högsta procentsatserna under de senaste tio åren som ett resultat av projektet. Använd branschspecifik jargong i sammanhang eftersom det kan ge ett betydande värde till ett HR-CV.


För mer specifik rådgivning eller vägledning om hur du skapar ett perfekt CV för ditt perfekta jobb, kontakta vårt team av specialister redan idag.

Av: Needl