Digitaliseringstrenden på konsultmarknaden

Publicerad: 2020-09-16

År 2015 hittades endast 25% (eller mindre) av alla konsulter via progressiva lösningar, digitala bemmaningsplattformar, enligt Ardent forskning. De allra flesta hittades på traditionella sätt, såsom via bemanningsföretag eller via konventionella rekryteringsmodeller. Även om världens totala konsultmarknad började uppleva en förskjutning vid den här tiden mot mer flexibelt och projektbaserat arbete så var det bara början på digitaliseringen.

Ardent Partners senaste forskning har upptäckt att användningen av on-demand och digital bemanningsteknologi har ökat nästan 300% under de senaste tre åren. Digitala bemanningsplattformar får dragkraft eftersom de gör det möjligt för företag att skaffa högkvalificerade konsulter samtidigt som de själva behåller kontrollen över processen. Under kommande år kommer vi säkerligen kunna se en platå för den traditionella bemanningsbranschen. En av de starkaste drivkrafterna i detta är Gig-ekonomin.

Idag, mer än någonsin tidigare, ges människor möjligheter att förändra hur de personligen uppfattar "arbete." I en rapport från BCG och Harvard Business School från 2018 skapades fyra kategorier, inklusive digitala nomader, tillfälliga experter (t.ex. en tillfällig konsult eller interim chef) och autonoma klickarbetare (till exempel att hitta sitt jobb på en crowdsourcing-plattform).

I allt högre grad utnyttjar tallangfulla individer digitala bemanningsnätverk för att få kontakt med blivande arbetsgivare. Det beror inte på att de behöver göra det för att hitta arbete, utan för att de föredrar frilansarbete och on- demand-jobb. Enligt samma rapport från BCG-Harvard Business School föredrar frilansare gig framför fasta anställningar med mer än 2:1. Rapporten citerar det faktum att frilansarbete erbjuder möjligheter till mer intressanta projekt och en bättre balans mellan privat och arbetsliv, vilket leder till en högre tillfredsställelse än hos kollegor som är anställda på heltid.

Av: Needl