Hur får man jobbet utan direkt erfarenhet?

Publicerad: 2021-07-19

Att känna att man inte har de erfarenheter som krävs för en specifik position är inte ovanligt. Dock sitter du sannolikt på kunskaper och erfarenheter som arbetsgivaren är ute efter, du måste bara hitta ditt sätt att på ett smart och smidigt sätt marknadsföra dem!


Du kan mer än du tror!

Man kan skaffa sig erfarenheter på fler sätt än att jobba. Har du varit aktiv i organisationer eller studentkårer - då har du med stor sannolikhet mycket erfarenhet redan! Har du varit engagerad inom någon sport? Kanske till och med administrerade tävlingar? Då har du ett CV som många arbetsgivare är intresserade av, det gäller dock att uttrycka vilket värde dina erfarenheter har gett dig - och vad du kan ge vidare på den arbetsplats du vill jobba på.  


Fokusera på dina personliga kompetenser

Ofta är det en god ide att fokusera på kompetencer som inte enbart matchar de formella kraven för tjänsten. Lyft även fram sådana egenskaper som är specifika för just dig. Lyft även fram egenskaper och kompetenser du fått från studier eller andra sammanhang som stödjer att du besitter just de egenskaper du nämner. Även om du stått inför svåra situationer och problem är det alltid en bra ide att nämna hur du handskas med dessa och hur du löste dem!


Bygg din online-profil

Det har alltid varit viktigt att göra ett gott första intryck. Ofta tar det bara några sekunder för en anna person eller rekryterare att skapa sig en “förståelse” för vem du är. Idag kan man dock inte förlita sig på det första fysiska intrycker, ofta är det då redan försent. Online måste du också visa din personlighet och vara medveten om att det du gör online spelar in i det där “första intrycket”.


Var din egen rekryterare

När du skapar ditt CV, tänk då att du är i rekryterarens skor! Skulle du tyckt att ditt eget CV var intressant? Inkludera det som är relevant för tjänsten och exkludera det du anser inte tillför någonting. På så sätt ökar du dina möjligheter att få ditt CV läst och att just du blir inbjuden till intervju. 


Sök jobb “utanför boxen”

När du söker jobb är det viktigt att inte stirra sig blind på ett specifikt jobb eller företag. Ofta har man ett jobb man drömmer om - vilket är bra, men att avgränsa sig i sitt sökande är aldrig en bra idé. Tänk på att inte avgränsa dig geografiskt - sök jobb i andra städer! Leta även jobb som inte är självklart kopplade till dina kunskaper, men som du ändå har kompetens inom.


Av: Needl